Bart SchroevenEven voorstellen: ik ben Bart Schroeven. Ik ben geboren en opgegroeid in België, en ik heb ook tien jaar in Nederland gewoond en gewerkt.

Sinds 2013 leef ik in Engeland, meer bepaald in het graafschap Oxfordshire. Met dit prachtige land had ik al lang een sterke spirituele band. Hier mogen leven voelt dan ook aan als een geschenk, waar ik nog dagelijks dankbaar voor ben.

Zoals je ook elders op deze site kunt lezen, wil ik je graag helpen om meer geluk, gezondheid en overvloed in je leven te scheppen.

Moderne spiritualiteit in begrijpbare woorden, die je in je dagelijks leven kunt toepassen. Daar gaat het om.

Toewijding & verbondenheid

Ik werk vanuit de overtuiging dat alles één is. Deze zogeheten wholeness toont zich op vele verschillende niveaus. Zo is er in ieder van ons de eenheid tussen lichaam en geest, maar ook onze verbinding met de aarde enerzijds (onze wortels) en met de kosmos anderzijds (ons lijntje met hierboven). En natuurlijk nog de band tussen alle mensen onderling en tussen al het leven op aarde… en daarbuiten.

Zeker tijdens energetisch werk ben ik me sterk bewust van deze universele verbondenheid. Dit gevoel motiveert mij om mijn taak blijvend uit te voeren met liefde, toewijding en in alle zuiverheid.

Integriteit & zuiverheid

Ik handel vanuit een oprecht verlangen om mijn medemens te helpen. Ik wil mijn talenten gebruiken om anderen bij te staan in hun persoonlijke groei en in hun algemeen welzijn. Deze wens komt uit het diepst van mijn hart en mijn wezen.

Het zal sommigen allicht idealistisch, zweverig of naïef in de oren klinken. Maar ik weet en voel dat dit is waar ik in dit leven voor wil gaan en staan.